Invase

date of exhibition: 1946/11/01 - 1946/11/24
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní

notes:
zahájení 1946/10/31