Peníze na budování. Návrhy dluhopisů a jiných cenných papírů Zemské banky

date of exhibition: 1947/02/17 - 1947/03/09
institution: Galerie Jaroslava Krále
type of exhibition: kolektivní