Práce posluchačů fakulty architektury a pozemního stavitelství Vysoké školy stavitelské v Brně

date of exhibition: 1953/06/19 - 1953/07/26
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní