Diep-Minh-Chau: Obrazy bojujícího Vietnamu

date of exhibition: 1954/03/12 - 1954/04/04
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: autorská