Max Švabinský

date of exhibition: 1954/05/23 - 1954/07/31
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: autorská