Dětská kresba v Terezíně v letech 1942-1945

date of exhibition: 1957/03/16 - 1957/04/21
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní