Přehlídka desetileté práce SNDK

date of exhibition: 1959/10/18 - 1959/11/22
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní