Členové SČUG Hollar

date of exhibition: 1959/02/05 - 1959/03/01
institution: Kabinet grafiky
type of exhibition: kolektivní