Bechyňská keramika

date of exhibition: 1960/03/06 - 1960/04/03
institution: Kabinet grafiky
type of exhibition: kolektivní