Bulharská grafika a plastika

date of exhibition: 1961/01/05 - 1961/01/29
institution: Kabinet grafiky
type of exhibition: kolektivní