Brno 1900-1945. Cesta k nové architektuře

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam výstav a katalogů)