Diplomy a čestná uznání ČFVU, SČSVU

date of exhibition: 1963/03/09 - 1963/03/25
institution: Kabinet grafiky
type of exhibition: kolektivní