Meziválečná evropská avantgarda

date of exhibition: 1964/04/10 - 1964/05/31
institution: Kabinet architektury
type of exhibition: kolektivní