Paříž živá - fotografie

date of exhibition: 1964/10/02 - 1964/11/01
institution: Kabinet grafiky
type of exhibition: kolektivní