Československá užitá grafika

date of exhibition: 1955/03/16 -
institution: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art)
type of exhibition: kolektivní