Tvůrčí skupina M Brno

date of exhibition: 1964/12/04 - 1965/01/03
institution: Kabinet grafiky
type of exhibition: kolektivní