II. symposium Stříbrný šperk

date of exhibition: 1972/01/23 -
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: kolektivní