Piotr Szymon: U słowackich Romów

date of exhibition: 1999
institution: Galeria Obecna
type of exhibition: autorská