Pálava - Architektura a krajina ve fotografii

date of exhibition: 1965/06/04 - 1965/07/04
institution: Kabinet architektury
type of exhibition: kolektivní