Devět švédských grafiků

date of exhibition: 1965/12/03 - 1966/01/12
institution: Kabinet grafiky
type of exhibition: kolektivní