Listy Italských grafiků

date of exhibition: 1967/02/03 - 1967/02/26
institution: Kabinet grafiky
type of exhibition: kolektivní