Lidový dřevoryt

date of exhibition: 1968/06/19 - 1968/07/28
institution: Kabinet grafiky
type of exhibition: kolektivní