Blok brněnských tvůrčích skupin

date of exhibition: 1969/02/02 - 1969/03/02
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní