Československé středisko výstavby a architektury

date of exhibition: 1970/10/02 - 1970/11/01
institution: Kabinet architektury
type of exhibition: kolektivní