Zachráněné dědictví: Výběr restaurovaných soch a objektů ze zatopených sbírek ze zámku Troja

date of exhibition: 2003/05/28 - 2003/09/07
institution: Dům U Kamenného zvonu
type of exhibition: kolektivní