Práce studentů architektury GPI Tbilisi

date of exhibition: 1972/11/03 - 1972/11/26
institution: Kabinet architektury
type of exhibition: kolektivní