Blanka Růžičková-Janíčková, Růžena Veselá: Tapiserie

date of exhibition: 1973/05/02 - 1973/05/27
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní

notes:
hala