Práce studentů katedry vývoje architektury a výtvarné výchovy stavební fakulty VUT v Brně

date of exhibition: 1973/12/07 - 1974/02/03
institution: Kabinet architektury
type of exhibition: kolektivní