Diplomové práce posluchačů architektury

date of exhibition: 1974/12/06 - 1975/01/12
institution: Kabinet architektury
type of exhibition: kolektivní