Trienále 15/30

date of exhibition: 1975/10/04 - 1975/11/02
institution: Dům pánů z Kunštátu
type of exhibition: kolektivní

notes:
+ Kabinet grafiky