Práce katedry urbanismu VUT Brno

date of exhibition: 1975/12/05 - 1976/01/04
institution: Kabinet architektury
type of exhibition: kolektivní