Britské plakáty 1898-1975

date of exhibition: 1976/02/29 - 1976/04/04
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní