Česká krajina 19. století (malba)

date of exhibition: 1979/04/20 - 1979/05/27
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní