Přehlídka prací členů SA ČSR

date of exhibition: 1979/06/17 - 1979/07/15
institution: Kabinet architektury
type of exhibition: kolektivní