Blanka Votavová: Grafika, art protis

date of exhibition: 1980/10/21 - 1980/11/23
institution: Galerie Jaroslava Krále
type of exhibition: autorská