Defilé IV - Tvůrčí skupina BVV 1975-1980

date of exhibition: 1980/02/22 - 1980/03/23
institution: Kabinet architektury
type of exhibition: kolektivní