Trienále 15/30

date of exhibition: 1981/11/21 - 1982/01/03
institution: Dům pánů z Kunštátu
type of exhibition: kolektivní