Jan Souček - malíř Apokalypsy

date of exhibition: 1995/05/04 - 1995/07/02
institution: Středočeské muzeum
type of exhibition: autorská