Defilé V - 1960-1985 přehlídky práce tvůrčích kolektivů BVV

date of exhibition: 1985/09/10 - 1985/09/29
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní