Přehlídka prací členů a kandidátů SČA 1982-1983

date of exhibition: 1985/04/16 - 1985/05/19
institution: Kabinet architektury
type of exhibition: kolektivní