Jan Wolf: Výběr z tvorby posledních let

date of exhibition: 1987/12/01 - 1988/01/17
institution: Galerie Stará radnice
type of exhibition: autorská

notes:
síň Vincence Makovského