Tvorba pedagogů katedry výtvarné výchovy PF UJEP

date of exhibition: 1989/10/31 - 1989/12/10
institution: Galerie Stará radnice
type of exhibition: kolektivní