Plečnik in sveto / Plečnik and the Sacred

date of exhibition: 2018/10/12 - 2019/01/20
institution: Plečnik house (Plečnikova hiša, Plečnikův dům)
type of exhibition: autorská