Božena Rothmayerová Horneková a Alice Masaryková: Svěřenkyně a mentor (1926-1939)

person, born
Szadkowska Maria, 10. 1. 1969