Diplomové práce absolventů FaVU VUT Brno 2000

date of exhibition: 2000/06/15 - 2000/06/27
institution: Galerie Stará radnice
type of exhibition: kolektivní

notes:
výstava souběžně probíhala v Domě dětí a mládeže, Česká 11 a na Fakultě výtvarných umění VUT Brno, Údolní 19