Brněnská architektura 1918-1988

date of exhibition: 1988/10/19 - 1988/11/08
institution: Janáčkovo divadlo
type of exhibition: kolektivní

notes:
foyer