Práce žáků LŠU Veveří 133, Brno, Návrhy na státní znak - učil Michal Vystavěl

date of exhibition: 1990
institution: Galerie mladých
type of exhibition: kolektivní