Přehlídka mladých brněnských výtvarníků 1980

date of exhibition: 1980
institution: Galerie mladých
type of exhibition: kolektivní