Bulharské umění 1952

date of exhibition: 1953
institution: Plovdiv
type of exhibition: kolektivní