Dosud neznámá díla klasíků

date of exhibition: 1953/07
institution: Pavilon Jednoty výtvarných umělců
type of exhibition: kolektivní